Horari: 9:00 am - 21:00 pm

Serveis personalitzats de dosificació

Preparació de fórmules magistrals adaptades a la patologia del pacient

Mesura de la tensió arterial

Controls analítics bàsics

Colesterol Triglicèrids Glucosa

Servei de dietètica i nutrició

Participació activa en campanyes de prevenció del càncer de còlon i recte (crivatge)

Tests d’intolerància alimentària via tests genètics

Control cardiovascular

Campanyes antitabac / cessació tabàquica